Ogłoszenia

11-05-2022 r.

05-04-2022 r.

Drodzy obywatele niepodległej Ukrainy,

Spółka Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Łasku zatrudni pracowników medycznych z Ukrainy (lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarki anestezjologiczne, personel pomocniczy).

W związku z powyższym, deklarujemy pełną pomoc w kwestiach formalno-prawnych m.in. w zakresie uzyskania uprawnień na terytorium RP.

Więcej informacji można uzyskać drogą e-mail: vrozmarynowicz@szpitalepowiatowe.com.pl

04-04-2022 r.

Zatrudnimy pielęgniarki

Szpital w Łasku poszukuje pielęgniarek do pracy w oddziałach szpitalnych.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką tel. 43/675-55-55 w. 333 , 43/675-21-92

lub o przesłanie CV na adres e-mail: sekretariat@szpitalwlasku.pl

lub osobiste zgłoszenie się do sekretariatu szpitala w Łasku.