Pracownia TK

Kierownik Pracowni – Radiolog – lek. med. Katarzyna Olejniczak Stuss

Radiolog – lek. med. Agata Wlazłowska-Rau

Radiolog – lek. med. Katsiatyna Kavalenka

Radiolog – lek. med. Hanna Dziahel

Pracownia tomografii komputerowej  wykonuje badania TK dla pacjentów szpitalnych na podstawie zlecenia lekarza z oddziałów Szpitala w Łasku i prywatnych. Pracownia oferuje szeroki zakres badań diagnostycznych:

  • tomografia komputerowa głowy
  • tomografia komputerowa twarzoczaszki i szyi
  • tomografia komputerowa klatki piersiowej
  • tomografia komputerowa jamy brzusznej
  • tomografia komputerowa miednicy małej
  • tomografia komputerowa kończyn górnych i dolnych
  • badania pourazowe

Pracownia wyposażona jest w strzykawkę automatyczną pozwalającą wykonywać badania w różnych fazach naczyniowych po podaniu środka kontrastowego ( faza tętnicza, faza żylna ).