Kontakt

  • Sekretariat Dyrekcji Szpitala w Łasku


  • Dział Organizacji i Nadzoru Świadczeń:

Tel.: 43-676-17-70

Specjalista DOiNŚ – Aldona Zborowska

e-mail: azborowska@szpitalwlasku.pl

Specjalista DOiNŚ– Patrycja Mirowska

e-mail: pmirowska@szpitalwlasku.pl

  • Dział Administracyjno – Gospodarczy + Sekcja Techniczna + Kasa:

Referent ds. ekonomicznych – Ilona Pach

Tel.: 43 675 55 55 wew.480

e-mail: techniczny@szpitalwlasku.pl

e-mail:  ipach@szpitalwlasku.pl

  • Kadry i Płace:

Tel.: 43 675 55 55 wew.481

Kierownik Sekcji Kadr i Płac – Beata Grabarczyk

e-mail: place@szpitalwlasku.pl

Referent ds. kadr i płac – Monika Mosińska

e-mail: kadry@szpitalwlasku.pl

  • Dział Prawny

Radca Prawny – Jolanta Matyja-Piłat

e-mail: jolanta.mpilat@gmail.com

  • Sekcja Informatyczna:

Z-ca Kierownika Sekcji – Krzysztof Kaźmierczak

Tel.: 43 675 55 55 wew 456

e-mail: informatyk@szpitalwlasku.pl

  • Obrona cywilna

St. Inspektor ds. obronnych/ pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych –   pułkownik  Mirosław Gawlikowski

e-mail: mg@szpitalwlasku.pl

  • Dział Epidemiologii

Specjalista chorób zakaźnych dr n. med.  Jarosław Kałuża

  • Sekcja BHP 

Specjalista ds. BHP/PPOŻ – Arkadiusz Niezbecki