Kontakt

  • Sekretariat Szpitala w Łasku

tel.:  43 675 21 92

e-mail: sekretariat@szpitalwlasku.pl

 

  • Dyrekcja Szpitala w Łasku:

            Dyrektor Szpitala – Monika Szmytka

            Z-ca Dyrektora / Naczelna Pielęgniarka – Małgorzata Lipowska

            Wicedyrektor Szpitala – Cezary Gabryjączyk

 

  • Dział Organizacji i Nadzoru Świadczeń:

Tel.: 43-676-17-70

e-mail: azborowska@szpitalwlasku.pl

e-mail: sdenuszek@szpitalwlasku.pl

 

  • Dział Administracyjno – Gospodarczy + Sekcja Techniczna + Kasa:

Referent ds. ekonomicznych – Ilona Pach

Tel.: 43 675 55 55 wew.480

e-mail: techniczny@szpitalwlasku.pl

e-mail:  ipach@szpitalwlasku.pl

 

  • Kadry i Płace:

Tel.: 43 675 55 55 wew.481

Kierownik Sekcji Kadr i Płac – Beata Grabarczyk

e-mail: place@szpitalwlasku.pl

Specjalista ds. kadr i płac – Małgorzata Dudek

e-mail: kadry@szpitalwlasku.pl

 

  • Dział Prawny

Radca Prawny – Jolanta Matyja-Piłat

e-mail: jolanta.mpilat@gmail.com

 

  • Sekcja Informatyczna:

Z-ca Kierownika Sekcji – Krzysztof Kaźmierczak

Tel.: 43 675 55 55 wew 456

e-mail: informatyk@szpitalwlasku.pl

 

  • Obrona cywilna

St. Inspektor ds. obronnych/ pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych –   pułkownik  Mirosław Gawlikowski

e-mail: mg@szpitalwlasku.pl

 

  • Dział Epidemiologii

Diagnosta Laboratoryjny, specjalista mikrobiolog, analityk kliniczny Dr n. med. Marek Rakowski

 

  • Specjalista ds. BHP/PPOŻ – Katarzyna Chudobińska