O nas

„Szpitale Powiatowe ” Sp. z o. o., z siedzibą w Łasku 98-100,  przy  ul. Warszawskiej 62 A prowadząca Szpital w Łasku – jest kapitałową spółką prawa handlowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000246574, zarejestrowaną w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą  prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego, pod numerem księgi rejestrowej: 13536.

Podstawowym celem działalności „Szpitale Powiatowe ”  Sp. z o. o. – jest udzielanie ludności świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu  i poprawie stanu zdrowia, promocja zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych i realizacja zadań dydaktycznych.

Do zadań „Szpitale Powiatowe ” Sp. z o. o. należy:

 • udzielanie świadczeń szpitalnych;
 • udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych;
 • udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
 • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach;
 • promocja zdrowia;
 • realizacja zadań dydaktycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia

Co nas wyróżnia?

 • wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu placówkami medycznymi;
 • skuteczność zrealizowanych programów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych;
 • obiektywne, świeże spojrzenie na potrzebę dokonania zmian w sposobie prowadzenia szpitali;
 • profesjonalizm i sprawność w działaniu;
 • nastawienie na rozwój i współdziałanie z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi;
 • elastyczność w zakresie proponowanym warunków współpracy.