Oddział Neurologii

Kierownik Oddziału – Lek. med. Lidia Szurgot     

Pielęgniarka oddziałowa – Małgorzata Kępińska

                       Kontakt:         

                       Tel.: 43 675 55 55

                        Pielęgniarki: wew.363

                        Lekarze: wew.349

            Do zadań Oddziału Neurologicznego należy:

 1. Szybkie rozpoznanie udarów niedokrwiennych i krwotocznych;
 2. Diagnostyka naczyń domózgowych i mózgowych;
 3. Leczenie wszystkich chorych z udarem mózgu hospitalizowanych po tzw. okienku terapeutycznym;
 4. Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych (krążenia, oddychania, ciśnienia tętniczego oksymetria);
 5.  Leczenie stanów zagrożenia życia w przebiegu udarów mózgowych;
 6. Diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN;
 7. Diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych;
 8. Diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych;
 9. Diagnostyka i leczenie chorób nerwowo-mięśniowych;
 10. Diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN;
 11. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia w okresie zaostrzenia;
 12. Diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN;
 13. Diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN;
 14. Diagnostyka różnicowa niektórych neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów;
 15. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;
 16. Szkolenie lekarzy stażystów;

Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel pielęgniarski.

Oddział wyposażony jest w kardiomonitory, aparat EKG- holter, pompy infuzyjne, holter ciśnieniowy, aparat EEG. Od kilku miesięcy wykonujemy badania na nowym, 16- rzędowym tomografie komputerowym.

W ramach diagnostyki wykonywane są badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG-D tętnic domózgowych, RTG, USG, EEG.

Pacjenci oddziału konsultowani są, a w miarę potrzeby leczeni operacyjnie w trzech ośrodkach neurochirurgicznych, tj. Klinice Neurochirurgii szpitala  im. N. Barlickiego i Oddziale Klinicznym Neurochirurgii szpitala im. M. Kopernika w Łodzi oraz Oddziale Neurochirurgii SPZOZ w Sieradzu.