Oddział Neurologii

Kierownik Oddziału – Lek. Paweł Wilimborek     

Pielęgniarka oddziałowa – Beata Wiśniewska

                       Kontakt:         

                       Tel.: 43 675 55 55

                        Pielęgniarki: wew.363

                        Lekarze: wew.349

            Do zadań Oddziału Neurologicznego należy:

  1. Diagnostyka naczyń domózgowych i mózgowych;
  2. Diagnostyka i leczenie zachowawcze nowotworów OUN;
  3. Diagnostyka padaczki i innych stanów napadowych;
  4. Diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych;
  5. Diagnostyka różnicowa chorób zwyrodnieniowych OUN;
  6. Diagnostyka i leczenie zespołów bólowych kręgosłupowego pochodzenia w okresie zaostrzenia;
  7. Diagnostyka i leczenie późnych następstw urazów OUN;
  8. Diagnostyka różnicowa chorób zapalnych OUN;
  9. Diagnostyka różnicowa niektórych neurologicznych zespołów objawowych w przebiegu chorób innych narządów i układów;
  10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej;

Opiekę nad chorymi sprawuje wykwalifikowany personel pielęgniarski.

Oddział wyposażony jest w kardiomonitory, aparat EKG- holter, pompy infuzyjne, holter ciśnieniowy, aparat EEG. Od kilku miesięcy wykonujemy badania na nowym, 16- rzędowym tomografie komputerowym.

W ramach diagnostyki wykonywane są badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, USG-D tętnic domózgowych, RTG, USG, EEG.

Pacjenci oddziału konsultowani są, a w miarę potrzeby leczeni operacyjnie w trzech ośrodkach neurochirurgicznych, tj. Klinice Neurochirurgii szpitala  im. N. Barlickiego i Oddziale Klinicznym Neurochirurgii szpitala im. M. Kopernika w Łodzi oraz Oddziale Neurochirurgii SPZOZ w Sieradzu.