Pracownia EEG

Technik elektroradiologii – D. Lipowski

Do zadań Pracowni EEG należy:

  • wykonywanie zapisów elektroencefalograficznych u dorosłych i u dzieci;
  • ocena i opisywanie zapisów elektroencefalograficznych przez lekarza uprawnionego przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej ( nr uprawnień 200 ).