Pracownia Audiometrii

Technik elektroradiologii – D. Lipowski

Pracownia audiometrii realizuje świadczenia w zakresie audiometrii, która jest metodą badania słuchu.

Najczęściej wykonywanym badaniem audiometrycznym jest audiometria tonalna. Badany znajduje się w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (kabinie ciszy) i odpowiada po usłyszeniu dźwięku. Dźwięk jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek.

Podczas badania mierzy się odpowiedzi w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku, a wyniki są prezentowane w postaci krzywych – audiogramów. Krzywe audiometryczne obrazują schorzenia i wielkość ubytków słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

Badanie audiometrii wykonywane jest na podstawie zlecenia lekarskiego z oddziałów szpitala w Łasku, a także na podstawie zlecenia lekarzy specjalistów lecznictwa ambulatoryjnego i lekarzy POZ.

Pacjenci ubezpieczeni, którzy zostali skierowani na badanie z oddziału,  przez lekarza   poradni specjalistycznej szpitala jak również z zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetów lekarskich, które podpisały umowę ze szpitalem na wykonywanie badań
w pracowni szpitala przyjmowani są bezpłatnie.

W przypadku osób nieubezpieczonych bądź skierowanych na badanie przez lekarza z zakładu opieki zdrowotnej, prywatnego gabinetu lekarskiego, które nie podpisały umowy na wykonywanie badań w pracowniach szpitala przyjmowani są za odpłatnością według ustalonego cennika.