Pracownia Hemodynamiki

A. Kobyłecki – dr n.med

M. Chudzik – dr n.med

Kontakt z lekarzem pod numerem alarmowym komórki zawałowej 796 907 616

Ponadto nasza pracownia działa w ogólnokrajowym systemie LIFENET

Pracownia Hemodynamiki jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną,  która pracuje na zasadzie 24 godzinnej, ciągłej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych o charakterze zabiegowym.
Poza przypadkami nagłymi zabiegi w Pracowni odbywają się według harmonogramu.
Pracownia Hemodynamiki prowadzi również działalność diagnostyczną, tj.:

  • koronarografia,
  • angioplastyka w świeżym zawale serca (rescue, primary PTCA),
  • implantacja stentów