Pracownia RTG

Kierownik Pracowni – Radiolog– lek. med. Katarzyna Olejniczak Stuss

Radiolog – lek. med. Agata Wlazłowska-Rau

Radiolog – lek. med. Katsiatyna Kavalenka

Radiolog – lek. med. Hanna Dziahel

Do obowiązków Pracowni należy przeprowadzanie, zgodnie z ich specyfiką, badań diagnostycznych zleconych, m. in. przez lekarzy zatrudnionych w Oddziałach, Izbie Przyjęć i Poradni oraz świadczenie odpłatnych usług diagnostycznych.