Pracownia Elektrodiagnostyki+ EKG

E. Ślusarczyk – dr n.med.

J. Owczarek – dr n.med.

Pracownia elektrodiagnostyki zajmuje się diagnostyką chorób układu krążenia, wykonuje szeroki zakres badań nieinwazyjnych osobom dorosłym i dzieciom:

  • EKG jest to badanie wykonywane w spoczynku, pozwalające na wstępną ocenę pracy serca,
  • Elektroencefalografia – EEG badanie to pozwala na diagnostykę schorzeń mózgu przede wszystkim padaczki. W wielu schorzeniach mózgu pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy. Badanie polega na rejestracji przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy czynnościowych prądów mózgu człowieka. Badanie to wykonywane jest dla dorosłych i dzieci ( w śnie).

Badania wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego z oddziałów Szpitala Łask, na zlecenie lekarzy specjalistów lecznictwa ambulatoryjnego oraz lekarzy POZ.

Badania zlecone z oddziałów szpitalnych i z poradni specjalistycznych z adnotacją ,,pilne/cito” wykonywane są w pierwszej kolejności.

Pacjenci ubezpieczeni, którzy zostali skierowani na badanie z oddziału,  przez lekarza   poradni specjalistycznej szpitala jak również z zakładów opieki zdrowotnej, prywatnych gabinetów lekarskich, które podpisały umowę ze szpitalem na wykonywanie badań w pracowni szpitala przyjmowani są bezpłatnie.

W przypadku osób nieubezpieczonych bądź skierowanych na badanie przez lekarza z zakładu opieki zdrowotnej, prywatnego gabinetu lekarskiego, które nie podpisały umowy na wykonywanie badań w pracowniach szpitala przyjmowani są za odpłatnością według ustalonego cennika.