Izba Przyjęć

Pielęgniarka oddziałowa – Anna Szymańska

                        Kontakt:        

                        Tel.: 43 675 55 55 wew. 232

                        Rejestracja: wew. 339

                        Pielęgniarki: wew.351

                        Izba Ogólna: wew.233

                        Izba Dzieci: wew.452

Nocna i świąteczna pomoc:

                        Kontakt:        

                        Tel.: 43 675 55 55 wew.365,

                        Tel.: 43 677 36 35

                        Tel.: 730 505 820

                        Tel.: 730 505 840

Izba Przyjęć znajduje się na parterze w budynku głównym szpitala. Udzielamy pomocy medycznej w zakresie wstępnej diagnostyki i konsultacji lekarskich.

Przyjmujemy pacjentów:

  • w trybie nagłym, tj. pacjentów przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub pacjentów zgłaszających się w stanie nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub w stanie zagrożenia życia;
  • w trybie planowym, tj. pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarskiego;

W ramach wstępnej diagnostyki, w zależności od wskazania transportujemy pacjentów na badania RTG, USG, CT,

a na izbie przyjęć wykonujemy:

  • iniekcje dożylne, domięśniowe, podskórne;
  •  pobieranie krwi do badań laboratoryjnych;
  • cewnikowanie pęcherza moczowego;
  • EKG, pomiar ciśnienia, temperatury;
  • sondę żołądkową, płukanie żołądka;
  • pomiar poziomu cukru gleukometrem oraz inne czynności, umożliwiające trafną diagnozę lekarską.