Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik Oddziału –  Dr n. med. Andrzej Zając        

Pielęgniarka oddziałowa – Urszula Bodnar

                       Kontakt:         

                       Tel.: 43 675 55 55

                        Pielęgniarki: wew.277

                        Lekarze: wew.390

                        Kierownik: wew.391

Oferta Oddziału Wewnętrznego skierowana jest do Pacjentów z problemami diagnostyczno-leczniczymi w zakresie typowym dla interny ogólnej, wymagającymi leczenia szpitalnego.

Typowymi przykładami chorób leczonych na oddziale są: choroby oskrzeli i płuc, choroby wątroby i jamy brzusznej, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby nerek.

Wszystkie hospitalizacje i procedury medyczne odbywają się w ramach umowy kontraktowej z Narodowym Funduszem Zdrowia i są dla pacjentów ubezpieczonych całkowicie bezpłatne.

Wszyscy lekarze pracujący na oddziale posiadają pełną specjalizację z Chorób Wewnętrznych i wieloletnią praktykę szpitalną.

Oddział dysponuje również zespołem pielęgniarek dyplomowanych o wysokich kompetencjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym.

W ramach diagnostyki, wykonywanej w Laboratorium, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Endoskopowej i Pracowni Elektrokardiologii wykonywane są wszystkie typowe badania dodatkowe dla naszych pacjentów, jak np. badania morfologiczne i biochemiczne krwi, zdjęcia rentgenowskie, badania ultrasonograficzne, tomograficzne, gastroskopie  i kolonoskopie, badania echokardiograficzne, ekg i próby wysiłkowe.

W wyniku wdrożenia procedur planowania przebiegu hospitalizacji udało się wybitnie skrócić czas oczekiwania pacjenta na procedury diagnostyczne i lecznicze, dzięki czemu czas typowej hospitalizacji, wraz z niezbędną diagnostyką, leczeniem szpitalnym i zaplanowaniem dalszej kontynuacji leczenia w domu nie przekracza zwykle 3 – 5 dni.

Dzięki funkcjonowaniu, w nietypowej dla zwykłego szpitala powiatowego, strukturze wieloprofilowej nasi pacjenci, w razie potrzeby, mogą korzystać z konsultacji specjalistycznych z innych dziedzin, takich jak neurologia, kardiologia, chirurgia.

O ile zachodzi taka konieczność, istnieje też możliwość skorzystania z pomocy, funkcjonujących w naszym szpitalu, Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (a wkrótce także Pracowni Kardiologii Interwencyjnej).