Rejestracja online

W celu rejestracji do poradni należy wysłać e-maila na adres: rejestracja@szpitalwlasku.pl

W treści prosimy podać: imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, nazwę poradni, proponowany termin wizyty oraz czy jest to wizyta pierwszorazowa, czy kontynuacja leczenia.

W celu rejestracji do poradni „K” prosimy o kontakt telefoniczny z numerem 43 675 55 55 wew. 218