Pracownia Spirometrii

T. Kmiecik – dr n.med.

M. Ciebiada – lek. med.

B. Mąka – lek. med.

Pracownia Spirometrii wykonuje badanie, podczas którego mierzy się objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach, w różnych fazach cyklu oddechowego. Badanie ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego oraz obiektywną ocenę czynności płuc. Badanie wykonuje się przy pomocy spirometru. Badanie jest niezbędne do rozpoznania i kontroli efektów leczenia chorób układu oddechowego: astmy i POChP.

Opis badania:

Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami osoby wykonującej badanie.

Przygotowanie do badania:

1. Przed badaniem nie należy palić papierosów, ani pić alkoholu (minimum przez 4h, a najlepiej przez dobę).

2. Nie należy wkładać ubrania krępującego ruchy tułowia (klatki piersiowej i brzucha).
3. Przez 2h przed badaniem nie powinno się jeść obfitych posiłków.
4. Bezpośrednio przed badaniem (ok. pół godziny) nie powinno się wykonywać intensywnego wysiłku fizycznego.

5. Przed badaniem nie należy przyjmować leków rozszerzających oskrzela /kroplówki, inhalatory, tabletki/.

Badania wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego z oddziałów szpitala w Łasku, a także na podstawie zlecenia lekarzy specjalistów lecznictwa ambulatoryjnego i lekarzy POZ.

  • zakładanie elektrod czasowych,
  • zakładanie balonów do kontrapulsacji aortalnej (IABP),
  • diagnostyka wrodzonych wad serca,
  • diagnostyka nabytych wad serca.