Do zadań oddziałów Szpitala w Łasku należy w szczególności:

  • zapewnienie pacjentom całodobowej opieki stacjonarnej;
  • rozpoznawanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia (prowadzenie działalności diagnostycznej i leczniczej w ramach posiadanych specjalności);
  • prowadzenie rehabilitacji osób objętych leczeniem;
  • wykonywanie badań diagnostycznych;
  • udzielanie świadczeń konsultacyjnych;
  • szkolenie i doskonalenie personelu medycznego;
  • prowadzenie działalności naukowo – badawczej;
  • stała współpraca z klinikami i oddziałami terenowymi towarzystw naukowych w zakresie organizacji i udziału w posiedzeniach i zjazdach naukowych, konsultowaniu i przekazywaniu do leczenia w przypadkach trudnych