Pracownia Endoskopii

M. Adamczyk – Lek. med.

D. Krzyczmanik – Lek. med.

W Pracowni  Endoskopii wykonywane są badania diagnostyczne endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego na podstawie skierowania lekarza poradni specjalistycznej szpitala, poradni specjalistycznej z zewnątrz lub poradni lekarza POZ. Wykonuje się również badania na potrzeby Oddziałów oraz Izby Przyjęć Szpitala.

1. Rejestracja pacjentów jest dokonywana w dowolnej formie:

1) osobiście,

2) przez członków rodziny,

3) przez osoby trzecie,

4) telefonicznie,

z podaniem daty i przybliżonej godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

2. Pacjenci z oddziałów Szpitala przyjmowani są na bieżąco w godzinach pracy lekarzy w danym dniu.

3. Badania zlecone z oddziałów szpitalnych i z poradni specjalistycznych z adnotacją ,,pilne/cito” wykonywane są w pierwszej kolejności.

4.Wynik badania po opisaniu przez lekarza jest wydawany pacjentowi.

5. Pracownia prowadzi dokumentację pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Pracownia wykonuje wszelkie czynności administracyjne związane z zakresem działania oraz sporządza wymagane sprawozdania.

Pliki do pobrania: