Oddział Chirurgii Szczękowej i Laryngologii

Kierownik Oddziału – Dr n. med. Marta Tyndorf    

Pielęgniarka oddziałowa – Elżbieta Drozd

                        Kontakt:

                        Tel.: 43 675 55 55

                        Pielęgniarki: wew.304

                        Lekarze: wew.302

Do zadań Oddziału należy wykonywanie planowych zabiegów:

1. z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej:

– usunięcie zatrzymanego zęba,

– plastyka dziąsła,

– wycięcie zmiany,

– wycięcie języka,

– wycięcie ślinianki,

– nastawienia żuchwy,

– operacje kości twarzy,

– zabiegi onkologiczne;

2. z zakresu laryngologii:

– operacje w zakresie nosa, ucha, gardła

Zakres wykonywanych badań:

– RTG pantomograficzne

– RTG zatok nosa

– RTG czaszki/ twarzoczaszki

– USG węzłów chłonnych

– USG ślinianek

– Audiometria