Diagnostyka

Do zadań zakładu diagnostyki obrazowej należą:

  1. Wykonywanie badań specjalistycznych, ogólnodiagnostycznych dla potrzeb pacjentów oddziałów Szpitala, poradni specjalistycznych zarówno szpitalnych jak i z zewnątrz,  poradni lekarza POZ (na podstawie skierowania).
  2.  Ewidencja badań w poszczególnych pracowniach.
  3. Zbiorcza archiwizacja dokumentacji badań prowadzona przez rejestrację.
  4. Sporządzanie miesięcznej statystyki przez poszczególne pracownie.
  5. Wewnętrzna gospodarka materiałami światłoczułymi.

W skład Zakładu Diagnostyki Obrazowej wchodzą:

  1. Pracownia Tomografii Komputerowej.
  2. Pracownia RTG.
  3. Pracownia USG.
  4. Pracownia Hemodynamiki.