Apteka Szpitalna

Kierownik apteki – mgr Piotr Tambot

Technik farmacji – Estera Kubik

Zaopatrzenie – Lilla Marczuk

Tel.: 43 675 55 55 wew: 214

e-mail: apteka@szpitalwlasku.pl

Podstawowym zadaniem Apteki Szpitalnej jest zaopatrywanie oddziałów szpitalnych lub innych nie wymienionych z nazwy komórek przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych. Apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której zatrudnione, uprawnione osoby świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne.