Nasz szpital

Szpital Powiatowy w Łasku ( poprzednio Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasku) od 01.07.2012 r. zarządzany przez Spółkę Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.  jest największym podmiotem leczniczym w powiecie łaskim, który prowadzi swoją działalność w oparciu o kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital zabezpiecza potrzeby zdrowotne dla ok. 50 tys. mieszkańców powiatu łaskiego oraz powiatów ościennych.

Szpital Powiatowy w Łasku jest wyposażony w 97 łóżek ( rocznie hospitalizujemy około 6000 pacjentów)  oraz posiada w swej strukturze:

 1. oddział chirurgii ogólnej – w ramach oddziału chirurgii ogólnej udzielne są świadczenia z zakresu ortopedii dziecięcej;
 2. oddział anestezjologii i intensywnej terapii;
 3. oddział chirurgii szczękowo-twarzowej i laryngologii;
 4. oddział chorób wewnętrznych;
 5. oddział kardiologiczny;
 6. oddział pediatryczny wraz z pododdziałem alergologicznym;
 7. oddział neurologiczny;
 8. oddział rehabilitacyjny.

Dodatkowo w ramach szpitala funkcjonuje Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy posiadający 30 łóżek w ramach kontraktu z NFZ i 20 łóżek komercyjnych.

Szpital posiada również część ambulatoryjną, w skład której wchodzą nw. poradnie specjalistyczne:

 • alergologiczna
 • alergologiczna dla dzieci
 • diabetologiczna
 • endokrynologiczna
 • nefrologiczna
 • neurologiczna
 • kardiologiczna
 • leczenia bólu
 • onkologiczna
 • gruźlicy i chorób płuc
 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii dziecięcej
 • proktologiczna
 • ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • chirurgii szczękowo-twarzowej
 • urologiczna
 • otolaryngologiczna
 • okulistyczna
 • położniczo-ginekologiczna
 • neurochirurgiczna

Posiadamy także zakład diagnostyki obrazowej ( RTG, TK, USG) wraz z pracownią tomografii komputerowej.

Szpital realizuje również świadczenia z zakresu endoskopii, posiadamy własne laboratorium wraz z mikrobiologią, zakład rehabilitacji, podstawową opiekę zdrowotną, nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, aptekę szpitalną – dzięki czemu zapewniamy kompleksowość świadczonych usług,  a co za tym idzie nasi  pacjenci otrzymują pomoc na najwyższym poziomie.

Jako jeden z nielicznych szpitali posiadamy własną kuchnię, która w oparciu o diety przygotowane przez dietetyka przygotowywuje posiłki dla pacjentów szpitala, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, a także dla personelu szpitala.

Poza tym, nasz szpital podlega ciągłemu rozwojowi. Wyremontowaliśmy już Oddział Rehabilitacji, Oddział Neurologiczny  oraz Oddział Chirurgii Ogólnej wraz z Oddziałem Chirurgii Szczękowej i Laryngologii. Obecnie realizowane są prace remontowe w Izbie Przyjęć co więcej, zaplanowana jest budowa nowego bloku operacyjnego ze środków własnych Spółki Szpitale Powiatowe Sp. z o.o.