Przychodnia specjalistyczna

Rejestracja tel.: 43 676 10 11, 43 675 55 55  wew. 501, wew. 387, 574 805 350, e-mail: specjalistyka@vp.pl

Kierownik Przychodni Specjalistycznej Bogusława Antoniak

Przypominamy, przy rejestracji pacjent jest zobowiązany przedstawić:

 • dowód osobisty
 • skierowanie do poradni specjalistycznej.

 Do zadań poradni specjalistycznych należy w szczególności:

 • diagnostyka,
 • leczenie,
 •  rehabilitacja lecznicza.

Usługi medyczne realizowane są bezpłatnie dla pacjentów ubezpieczonych w NFZ.

Poradnie pracują wg harmonogramów określonych w umowie z NFZ. Harmonogramy dostępne są w Rejestracji Ogólnej do poradni specjalistycznych oraz umieszczone na drzwiach gabinetów lekarskich. Pacjenci przyjmowani są do poradni na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego lub bez skierowania, jeżeli nie jest ono wymagane oraz w stanach nagłych i zagrożenia życia.

Świadczenia medyczne we wszystkich poradniach wykonywane są w oparciu
o zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne.

Poradnie ściśle współpracują z oddziałami szpitala zapewniając kompleksowość udzielanych świadczeń.

Procedury zabiegowe realizowane w ramach umowy z NFZ udzielane są w Gabinetach diagnostyczno – zabiegowych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie gabinetów lekarskich.

Pacjent zgłasza się do Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego w celu wykonania zabiegu diagnostycznego lub terapeutycznego przez pielęgniarkę na zlecenie lekarzy poradni specjalistycznych lub wykonywane są przez lekarzy.

Poradnie wchodzące w skład Przychodni Specjalistycznej:

 1. Lekarza POZ;
 2. Medycyny Pracy;
 3. Diabetologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 4. Endokrynologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 5. Kardiologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 6. Neurologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 7. Onkologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 8. Neonatologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 9. Ginekologiczno – Położnicza (ul. Sienkiewicza 60, 95 – 082 Dobroń),
 10. Ginekologiczno – Położnicza (w budynku głównym szpitala -ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 11. Chirurgii Ogólnej (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 12. Chirurgii Dziecięcej (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 13. Neurochirurgiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 14. Chirurgii urazowo – ortopedycznej (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 15. Okulistyczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 16. Otolaryngologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 17. Chirurgii szczękowo – twarzowej (w budynku głównym szpitala ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask)                 
 18. Rehabilitacyjna dla Dorosłych i dla Dzieci (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 19. Leczenia Bólu (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 20. Gruźlicy i Chorób Płuc (w budynku głównym szpitala- ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 21. Alergologiczna dla dzieci (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 22. Alergologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 23. Nefrologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 24. Proktologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 25. Urologiczna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 26. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask),
 27. Gabinet Zabiegowy (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask) –2,
 28. Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask) – 6,
 29. Ambulatorium Ogólne (ul. Warszawska 62a, 98 – 100 Łask).