Oddział Kardiologii

Kierownik Oddziału – Dr n. med.  Ewa Ślusarczyk         

Pielęgniarka oddziałowa – Małgorzata Lipowska

                        Kontakt:

                        Tel.: 43 675 55 55

                        Pielęgniarki: wew.295

                        Lekarze: wew.291

                        Kierownik: wew.290

Do zakresu działalności leczniczej Oddziału Kardiologii należy w szczególności leczenie pacjentów z następującymi schorzeniami:

•       stabilna choroba wieńcowa,

•       niewydolność serca,

•       nabyte wady serca,

•       wrodzone wady serca u dorosłych,

•       zatorowość płucna,

•       zaburzenia rytmu serca,

•       bloki i zaburzenia przewodzenia,

•       kardiomiopatie,

•       infekcyjne zapalenia wsierdzia,

•       choroby osierdzia,

•       nadciśnienie tętnicze,

•       inne choroby serca i naczyń.

W Oddziale Kardiologii wykonywane są następujące procedury lecznicze:

•       diagnostyka laboratoryjna chorób serca – pełen zakres

•       EKG,

•       próba wysiłkowa EKG,

•       24 godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera,

•       24 godzinne monitorowanie ciśnienia krwi,

•       echokardiografia przezklatkowa,

•       kardiowersja elektryczna.