Pracownia Patomorfologii

Do zadań Pracowni  Patomorfologii należą:

  • Przechowywanie zwłok pacjentów zmarłych w szpitalu.