Zakład diagnostyki laboratoryjnej i bank krwi

Kierownik pracowni – mgr Magdalena Rudecka- Kaczmarzyńska

Kierownik pracowni serologicznej– mgr Beata Nowańska

Diagnosta laboratoryjny – Agnieszka Ryszkowska

Diagnosta laboratoryjny – Magdalena Szymczak

Technik analityki medycznej – Małgorzata Nowicka

                        Tel.: 43 675 55 55

                        Serologia: wew.367

                        Pozostałe:wew.370

                        laboratorium@szpitalwlasku.pl

PODSTAWOWE CELE I ZAKRES ŚWIADCZEŃ

  • analityka ogólna
  • hematologia
  • koagulologia
  • biochemia kliniczna
  • immunochemia
  • serologia transfuzjologiczna

CO PACJENT POWINIEN ZE SOBĄ ZABRAĆ

  • dokument tożsamości (również przy odbiorze wyniku)
  • ew. skierowanie od uprawnionego lekarza