Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zachorowań na COVID – 19 – w trosce o zdrowie hospitalizowanych pacjentów oraz ich bliskich, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2023 poz. 1675) podjęto z dniem 15.11.2023 r. decyzję o ograniczeniu odwiedzin pacjentów w oddziałach szpitalnych ( Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologiczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Szczękowej i Laryngologii, Oddział Neurologiczny, Oddział Pediatryczny, Oddział Rehabilitacji oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy) aż do odwołania.

Dopuszcza się odwiedziny maksymalnie jednej osoby u pacjenta ( bez objawów infekcyjnych) z zachowaniem reżimu sanitarnego – maseczka, dezynfekcja rąk przy wejściu i wyjściu ze szpitala oraz przy wejściu i wyjściu z sali chorego, zachowanie bezpiecznego dystansu.

Łask, dnia 15.11.2023 r.