Nowy sprzęt w szpitalu

Informujemy, iż  Zarząd szpitala w Łasku zakupił nowoczesne urządzenie diagnostyczne tj. nowy bronchofiberoskop Ambu aScope z pełnym wyposażeniem.

Bronchofiberoskop służyć będzie pacjentom Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii szpitala w Łasku.

Urządzenie pozwala oglądać drogi oddechowe od wewnątrz, a także zidentyfikować miejsce punkcji oraz potwierdzić położenie rurki tracheostomijnej. Ponadto, zabieg bronchofiberoskopii jest wykorzystywany również terapeutycznie w przypadku obecności ciała obcego, którego nie można usunąć innymi metodami, jak też zalegającej wydzieliny w drogach oddechowych.