Certyfikat ISO potwierdza jakość naszej pracy

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług Szpital Powiatowy w Łasku opracował, wdrożył i zamierza doskonalić System Zarządzania Jakością, zgodny z europejską normą ISO 9001.

Wspólne działania pracowników zostały zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą PPC Cert i w dniu 07-06-2024 r. nasz szpital otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań określonych przez normę ISO 9001:2015 w zakresie: leczenie szpitalne (w tym opieka długoterminowa ZPO); AOS; rehabilitacja stacjonarna; rehabilitacja ambulatoryjna; POZ; diagnostyka obrazowa; diagnostyka laboratoryjna i mikrobiologiczna; pracownia endoskopii.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wymagało pracy zespołowej, zaangażowania wszystkich pracowników, a jeszcze więcej wysiłku i dyscypliny wymaga utrzymanie go na wysokim poziomie i dbanie o ciągłe doskonalenie.