Dofinansowania z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach realizacji Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja” Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie :  
                        
„Unieszkodliwianie odpadów medycznych w Szpitalu w Łasku  w związku z pandemią koronawirusa”.

Wartość ogólna zadania:  181 375,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji pochodząca ze środków WFOŚiGW:  179 558,00 zł

Zakres projektu obejmuje utylizację odpadów medycznych o masie 24233 kg powstałych w okresie od 1 października 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

www.wfosigw.lodz.pl