Dofinansowania z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

W ramach realizacji Programu priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – II edycja” Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie :  
                        
„Unieszkodliwianie odpadów medycznych w Szpitalu w Łasku  w związku z pandemią koronawirusa”.

Wartość ogólna zadania:  181 375,00 zł

Kwota dofinansowania w formie dotacji pochodząca ze środków WFOŚiGW:  179 558,00 zł

Zakres projektu obejmuje utylizację odpadów medycznych o masie 24233 kg powstałych w okresie od 1 października 2021r. do 30 kwietnia 2022r.

www.wfosigw.lodz.pl

Szpital w Łasku zatrudni lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy. Kilkanaście etatów czeka na przedstawicieli wszystkich specjalizacji medycznych.

Лікарня в Ласку (Szpital w Łasku) шукає лікарів і медсестер. 
Робота за спрощеною процедурою. 

Гарантуємо: 
*повний супровід на всіх етапах працевлаштування,

*гідну заробітну плату, соціальний пакет,

* доплати та премії,

*забезпечуємо житлом.

Умови роботи: повна зайнятість,  офіційне працевлаштування (трудовий договір на 5 років) 
Доброзичлива атмосфера, підтримка вищого керівництва та інших членів команди. 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
Спеціалізація лікаря та мінімум 3-річний досвід спеціалістом за останні 5 років;
Знання польської мови на рівні А2 і вище, або готовність вивчати.
Відправляйте Ваше резюме на електронну адресу: vrozmarynowicz@szpitalepowiatowe.com.pl

Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych

W związku z rekomendacjami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w związku z aktualną sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 i obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, informujemy, że:

Odwiedziny pacjentów na oddziałach szpitalnych są możliwe przy zachowaniu następujących zasad:

1. jednoczasowo odwiedziny możliwe są  przez 1 osobę, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby (ze względu na stan zdrowia)

2. w celu zmniejszenia ryzyka gromadzenia się osób w jednym pomieszczeniu oraz konieczności regularnego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni w tych pomieszczeniach ustala się godziny odwiedzin pomiędzy 10.00- 18.00

3. Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

4. Osoby odwiedzające niezwłocznie po wejściu na salę chorych zobowiązane są do umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk .

5. Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca zobowiązana jest (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.

7. Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, w szczególności pacjentów z obniżoną odpornością, niezaszczepionych przeciw COVID-19 oraz bez historii przebycia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 180 dni – z wyjątkiem sytuacji szczególnych (np. w przypadku wizyt pożegnalnych u pacjentów)- wtedy decyzje podejmuje kierownik danego oddziału szpitalnego.

8. Czas trwania pojedynczej wizyty u pacjenta nie powinien być dłuższy niż 2 godziny..

6. Personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za regularne wietrzenie oraz czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń, w których odbywają się odwiedziny.

Łask, dnia 23.05.2022 r.

Aplikacja LikarPL

Aplikacja LikarPL ułatwi lekarzowi szybką diagnozę stanu zdrowia pacjenta oraz umożliwi przeprowadzenie komunikacji pomiędzy pacjentem i lekarzem, którzy nie posługują się tym samym językiem.

Aplikacja podzielona jest na dwa moduły:

  1. Pacjent – w tej części wypełnij podstawowe dane o Twoim stanie zdrowia. Wypełnione dane pozwolą lekarzowi przygotować się do konsultacji medycznej. Po wypełnieniu formularza zapamiętaj/zapisz indywidualny numer formularza. Numer podasz lekarzowi podczas konsultacji medycznej. Przed wizytą lekarz spyta Cię o numer formularza oraz datę urodzenia. Na podstawie podanych danych aplikacja odszuka wypełniony przez Ciebie formularz. Możesz również pobrać i wydrukować wypełniony formularz, który jest dostępny w języku pacjenta, lekarza oraz języku angielskim.
  2. Lekarz – ten moduł wykorzystywany jest podczas wizyty u lekarza. Dzięki aplikacji podczas konsultacji medycznej język pacjenta będzie tłumaczony na język lekarza oraz na odwrót. Wraz z lekarzem będziecie mówić w swoim języku, a system wyświetli przetłumaczoną transkrypcję. Moduł zapewnia sprawną komunikację pomiędzy lekarzem i pacjentem.

https://likar.mz.gov.pl/

Praca dla personelu medycznego z Ukrainy

dotyczy: osób, które opuściły kraj w związku z konfliktem zbrojnym

Drodzy obywatele niepodległej Ukrainy,

Spółka Szpitale Powiatowe Sp. z o.o. prowadząca Szpital w Łasku zatrudni pracowników medycznych z Ukrainy (lekarzy, pielęgniarki, pielęgniarki anestezjologiczne, personel pomocniczy).

W związku z powyższym, deklarujemy pełną pomoc w kwestiach formalno-prawnych m.in. w zakresie uzyskania uprawnień na terytorium RP.

Więcej informacji można uzyskać drogą e-mail: vrozmarynowicz@szpitalepowiatowe.com.pl


Лікарня в Ласку (Szpital w Łasku) шукає лікарів і медсестер. 
Робота за спрощеною процедурою. 

Гарантуємо: 
*повний супровід на всіх етапах працевлаштування,

*гідну заробітну плату, соціальний пакет,

* доплати та премії,

*забезпечуємо житлом.

Умови роботи: повна зайнятість,  офіційне працевлаштування (трудовий договір на 5 років) 
Доброзичлива атмосфера, підтримка вищого керівництва та інших членів команди. 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
Спеціалізація лікаря та мінімум 3-річний досвід спеціалістом за останні 5 років;
Знання польської мови на рівні А2 і вище, або готовність вивчати.
Відправляйте Ваше резюме на електронну адресу: vrozmarynowicz@szpitalepowiatowe.com.pl